Maskulina vs feminina i förhållandet

Del 3 – Genomgång chakra för chakra

Som nämnt i den första delen så är tre chakran aktiva hos kvinnan, tre hos mannen och 1 är gemensam. Vi måste fokusera oss på våra egna ansvarsområden och förstå att ingenting här är orättvist, att allt har skapats med kärlek och i det högsta medvetandet. Kroppsformen som vi får bestäms av våra tidigare önskningar

Del 3 – Genomgång chakra för chakra Läs mer »

Maskulin och feminin energi

De mest grundläggande aspekterna i förhållanden är att förstå maskulin och feminin energi.Jag pratar inte om kroppar som män och kvinnor i fysiska termer, utan jag hänvisar till karaktär och uttryck som representerar maskulin och feminin energi. Allt och alla innehåller både maskulina och feminina element. Man ska veta att i alla kvinnor finns latent

Maskulin och feminin energi Läs mer »