Bild av Anna Luik

Anna Luik

Vad är NLP?

NLP står för Neuro-Lingvistisk Programmering, ett namn som omfattar de tre mest inflytelserika komponenterna som är inblandade i att skapa mänsklig erfarenhet: neurologi, språk och programmering.  NLP är en attityd, metodik och excellensteknik.

Neuro-lingvistisk programmering är en metod utvecklad ur en systematisk studie av människans kapacitet. Studierna började på 1970-talet i USA av Richard Bandler och utvecklas fortfarande idag.

NLP-teknikerna tillåter utövare att bli mer effektiva i att skapa förändring och utveckling i klienternas liv.
NLP tillhandahåller verktyg och färdigheter för personlig utveckling men den inrättar också ett system för att ge uppfattning om föreställningar och förutsättningar om vad människor är, vilken kommunikationsmetod de använder och vad förändringsprocessen handlar om.
På en annan nivå handlar NLP om självupptäckt, identitetsutforskning och livets mission (syfte/mening).
Det ger också ett ramverk för att förstå och relatera till den andliga delen av mänsklig erfarenhet som når bortom oss som individer, vår familj, samhälle och det globala systemet. NLP handlar inte bara om kompetens och excellens, det handlar om visdom och vision.

Vad kan man göra med NLP?

Vi styrs för det mesta av undermedvetna. Vi vaknar på morgonen och utan att tänka på hur, går vi och gör saker som tex. borstar tänderna, äter frukost, klär på oss och går iväg till jobbet. Vi tänker inte på hur vi blinkar, hur vi sväljer, eller hur vårt hjärta slår. Allt detta händer av sig själv, omedvetet. Vårt undermedvetna styr våra beslut, vår smak, våra preferenser, val av partners och relationer, vår ekonomi och tom vår hälsa. 
Ditt undermedvetna är din ”världskarta” som ritas och ändras under livets gång och baseras på din upplevelse, tro, övertygelse, fakta, erfarenhet, normer osv. Din karta är din utgångspunkt i livet.
Om du ändrar delar i din ”karta”, får du nya upplevelse och nya erfarenhet.
Det är dina interna filter som förvränger, generaliserar eller tom raderar din upplevelse, det är du som skapar ljuden, dofterna och de känslor du uppfattar vara verkliga och det är du som skapar ditt sinnestillstånd, och ditt beteende är resultatet av dessa filtrerade interna representationer.

NLP inkluderar olika tekniker och verktyg som ger dig tillgång och hjälper dig att jobba med undermedvetna, din ”karta” och de delar som inte går att resonera sig till. 
Med dessa tekniker och verktyg kan du ändra och installera nya strategier och beteende som kan leda till nya önskade resultat.

En del av vad vi gör inom NLP är att förstå människors strategier. Vad gör de inne i huvudet för att få de resultat de vill ha?
Därför studerar NLP framgångsrika människor: deras tankesätt, deras strategier, beteende och förhållningssätt till olika ämne. Vi hittar liknelse i beteendet, moment som fungerar och beprövade strategier som leder till positiva resultat och använder dem. NLP frigör potential och hittar nya vägar. Men man måste acceptera också tanken på att vi tänker i bilder, ord och känslor.

Skillnaden från psykologin.

Psykologi studerar bara sinnet, den studerar inte tänkandet – som är ett helt annan sak.
Psykologin studerar inte heller lärandet och inlärningen, de pratar inte om hur kan människor blir bättre eller hur kan människor bli smartare
De ger saker namn och försöker diagnostisera dem medicinskt

De flesta människor gör inte skillnaden mellan att komma ihåg och tänka. Psykologi gör inte skillnaden mellan att komma ihåg och tänka. Psykologi gör inte skillnaden mellan det förflutna och framtiden – dit vi faktiskt är på väg.

Psykologi letar efter sjukdomen och det hela handlar om diagnosen.  Det är inte; “Hur förvärvar du information och fattar bra beslut om vad du ska göra med det?

Och för att kunna börja utvecklas måste vi sluta diagnostisera oss själva genom våra fel och de saker vi saknar och börja förändra oss själva med det vi vill ha.
Detta kräver en annan tankegång än vad hela psykologins fält har haft. Man måste sluta titta bakåt och vi måste börja titta framåt. Vi måste komma till denna punkten där det bästa med det förflutna är att det är över.
Vi är också tvungna att fatta ett viktigt beslut: att bli smartare. Och det enda sättet vi kan göra detta är att lära oss att tänka medvetet, med ändamål.
När man hör begreppet:” Tänk med syftet”, är det den med syftet -delen som betyder mest. Om du bara tänker kan du tänka dig själv in i problem.

NLP säger att du har ansvaret för ditt sinne och därmed dina resultat.  Detta ger en bra logisk mening om du tänker på det en stund.
När du överväger detta, är det ganska tydligt att ingen kan styra hur du tänker, att ingen kan bilda de interna representationerna du har och resultat de producerar, de är skapade av dig, de är dina och bara dina.
Visst kan människor i slutändan försöka påverka och övertyga dig, och de kan vara mycket skickliga på det och kan mycket väl vara framgångsrika för att ge övertygande argument eller förslag till dig, men det är du som skapar inre representationer som du håller i.

Detta innebär att du har kraften, att du har kreativiteten och resurserna för att välja hur den interna representationen blir konstruerad, du har total kontroll över att skapa absolut vad du än vill, du kan skapa mera kraftfulla och spännande interna representationer och mer positiva, användbara och motiverande beteende när du fattar beslutet att välja att göra det.

Ändrad, nytt beteende kommer ge dig garanterat nya resultat och upplevelse!

Anna Luik ICT coaching
Anna Luik

Success coach, Self Esteem coach and teacher in Law of Attraction. Min metod är en blandning av alla mina styrkor. Jag blandar NLP, LOA, neurovetenskap, filosofi, teologi, psykologi och kvantfysik.

Share this post