Picture of Anna Luik

Anna Luik

ALPHA vs BETA män – Maskulin energi

Så många missförstår ordet alfahanne. Majoriteten tänker på något giftigt maskulint, drygt och aggressivt när man pratar om alfahanne (vår programmering) men då har man FEL:

Alfahannen definieras som en man som MEDVETET tar ansvar över sitt öde och är villig att bemästra och behärska sitt eget sinne och känslor.

På grund av hans engagemang för självbehärskning visar alfahannen konsekvent lugn och stabil energi, konsistens i tankar och konsekvens i att vidta rätta åtgärder.
Därför får alfahannen utan ansträngning de högsta nivåerna av kärlek, välstånd, makt, romantisk framgång, passion och tillfredsställelse … eftersom han kan realisera sin fulla mentala, emotionella och andliga potential i detta liv.
Obs: Begreppet alfahane gäller inte utseende, rikedom eller status, och det betyder inte aggression eller dominans, som i djurriket.
I vår mänskliga sociala struktur gäller termen strikt för en mans beslut om att behärska sitt sinne och känslor.

Termen alfa (mogen) hane gäller för:

– Män som svarar på uppmaningen om att växa mentalt och känslomässigt
– Män som tar ansvar för sitt eget sinne och känslor
– Män som är lojala gentemot ärligheten och lever i samklang med verkligheten
– Män som accepterar ansvaret över sina öden
– Män som fattar beslut baserat på vad som är rätt, inte vad som är lätt
– Män som förhandlar utifrån vad som är bra för dem OCH bra för andra
– Män som ser sig själva som elever av livet, snarare än offren för livet
– Män som är motiverade att lära sig

Betahannen definieras som en man som medvetet eller omedvetet har misslyckats med sitt ansvar att bli befälhavaren över sitt eget öde, och därför misslyckas med att lära sig behärska sitt eget sinne och känslor.
Som ett resultat av detta misslyckande med att växa, visar betahannen instabil energi, passiva tendenser och barnsligt resonemang. Han kommer att finna sig växa mer frustrerad, inkompetent och bortom livets evolutionära fördelar.

Termen beta (omogna) hane gäller för:

– Män som misslyckas, undviker eller ignorerar sitt ansvar att växa
– Män som inte lär sig att behärska sitt eget sinne och känslor
– Män som är stängda för att lära sig
– Män vars resonemang fastnat i tonåren
– Män som ser sig själva som livets offer, snarare än elever i livet
– Män som saknar tålamod, integritet och självkontroll samt önskan att korrigera dessa brister
– Män som söker sätt att fly, ignorera eller undvika verkligheten
– Män som drivs för att vinna godkännande till varje pris
– Män som söker oärliga fördelar

Obs: Begreppet betahanne gäller inte en mans utseende, pengar, ålder eller status. En man kan vara i 60- eller 70-talet och fortfarande vara en betahane, eller han kan vara 16 år och visa alfa-tendenser. Uttrycket beta gäller strikt för alla män som inte tar ansvar för sitt eget öde och som därmed misslyckas med att lära sig bemästra sina tankar och känslor.
Varje man har både alfa- och betapotential.
Så frågan som varje man måste ställa till sig själv är: hur konsekvent svarar jag på känslan att uppfylla min alfapotential? Visar jag fler alfa- eller fler betatendenser i mitt dagliga liv?

För kvinnor handlar det inte om utseende eller pengar; det handlar om energi. Det handlar inte om aggressiv handling; det handlar om rätt handling. Det handlar inte om hur man pratar; det handlar om hur en man fattar beslut. Allt handlar om den självmedvetenhet och självbehärskning som en man uppvisar (särskilt i sociala situationer).

Visste du?

Du kanske inte vet detta, men alla kvinnor (till och med den du har varit gift med i flera år) tilldelar mentalt vissa värden (eller poäng) till vissa typer av beteenden.
För en kvinna faller en mans handlingar, ord, tankar eller attityd i en given situation eller inställning i en av två kategorier: “hög status” beteende (attraktivt) och “låg status” beteende (oattraktivt).

Män som konsekvent visar alfaattribut ses som män med hög status. Så det är inte konstigt att så många män har varit kända för att ”fejka sin alfastatus” via bilar, skrikiga juveler och andra materialrekvisita.

Utmaningen är att medan han kan lura henne ett tag … kan han inte lura henne för evigt. Snart, när glamouren försvinner och hon får en glimt av hans beteende med låg status … börjar hon förlora respekt, lust och intresse för honom.

En kvinna kan älska en betahane med hela sitt hjärta. Faktum är att många gör … för män som visar mestadels betatecken kan bli fantastiska bästa vänner, liksom underbara vårdgivare och försörjare. Och ändå, även om hon älskar honom djupt, kanske hon känner liten eller ingen sexuell lust för honom.
Beta skapar “komfort”, medan alfa bygger “spänning”. En kvinna måste ha båda.

Källa:
https://www.goasksuzie.com/the-way-of-the-alpha-male?fbclid=IwAR1og8Nfw8LW6fLzF6nXXeQfJIs6lVe8bTAe59qTds42fbeDUZOYd0RJqJ8
 

Maskulin och feminin energi

 
Anna Luik ICT coaching
Anna Luik

Success coach, Self Esteem coach and teacher in Law of Attraction. Min metod är en blandning av alla mina styrkor. Jag blandar NLP, LOA, neurovetenskap, filosofi, teologi, psykologi och kvantfysik.

Share this post