Picture of Anna Luik

Anna Luik

Del 3 – Genomgång chakra för chakra

Som nämnt i den första delen så är tre chakran aktiva hos kvinnan, tre hos mannen och 1 är gemensam. Vi måste fokusera oss på våra egna ansvarsområden och förstå att ingenting här är orättvist, att allt har skapats med kärlek och i det högsta medvetandet. Kroppsformen som vi får bestäms av våra tidigare önskningar och gärningar samt de lektioner vi önskat lära oss. Vissa vill lära sig att ta ansvar och fick manliga kroppar. Vissa vill lära sig att acceptera, lita på och vårda och fick kvinnliga kroppar som ett resultat, men vi har glömt att detta hände av en anledning.

1- Rotchakra (aktiv hos män, passiv hos kvinnor).
Ansvarar för jordning, överlevnad, skydd, känslor av säkerhet och önskan om framväxt. Det maskulina ger, det feminina tar.

Den mest grundläggande manliga funktionen är att ge skydd. Mannen är den som är avsedd att skydda andra från faror. Kvinnans jobb är att ta emot skydd, att lita på sin partner och följa hans ledning. I en värld av könsförvirring är denna idé inte särskilt populär. Kvinnor strider så hårt för att skydda sig själva, men vad får de i gengäld?
Om en kvinna behöver ta hand om sig själv och sina barn blir hennes rotchakra aktiv och börjar fungera på ett manligt sätt. Som ett resultat, om hon har en man i sitt liv, antar han automatiskt en mycket passiv position och börjar förvänta sig skydd från henne, och detta händer helt omedvetet. Oavsett om det är fysiskt eller ekonomiskt skydd, kommer en sådan man börja förlora sin styrka och maskulinitet då det är han som blir mottagare och hon givare. Det är mycket svårt att bryta mönster i par som etablerat detta beteende. Man måste förstå konsekvensen av att den kvinna som vill göra allt själv och inte litar på sin partner, hon skadar både sin femininitet och sin partners maskulinitet. När den maskulina energin känner att den är inte är tillräcklig; när den är i rädsla, när den har hört att den aldrig kommer att lyckas, att den inte är värd någonting, då för att kompensera, visar en falsk styrka. När en kvinna som också är i rädsla och svag, är blyg eller återtagen, sedan finner den här uppblåsta mannen fungerar de som en perfekt match. Faktum är att lagen av attraktion ger var och en precis vad de har bett om. I detta fallet är bådas rotchakra i obalans.  

2- Sakralchakra (passiv hos män, aktiv hos kvinnor).
Ansvarar för nöje, lust, njutning, komfort, bekvämlighet, emotion, passion, konsumtion. Det maskulina tar, det feminina ger.

Kvinnor ger nöje och män tar det. Det finns ingen orättvisa i denna princip. Kvinnor får lika mycket som de ger av naturen: de får säkerhet och ger glädje i gengäld. Män och kvinnor är menade att ha lika stora mängder att ge och ta emot, men varje har sitt inflytelseområde. Kvinnans uppgift är att skapa en trevlig upplevelse, trösta och ge bekvämlighet. Detta helt enkelt för att det är hennes kompetensområde. Med andra ord så ska den feminina skapa atmosfär för den maskulina där en kan slappna av och ladda batterierna, där man upplever njutning och där grundläggande önskningar tillfredsställs. Kvinnan som ignorerar detta chakra ger ingen näring till mannen, då han behöver en ”vilostation” där han kan luta sig tillbaka efter sina ”strider”.

3- Solarplexus chakra (aktiv hos män, passiv hos kvinnor).
Ansvarar för ekonomisk energi, prestation, aktivitet, kontroll. Det maskulina ger, det feminina tar.

De flesta moderna kvinnor har problem med denna princip eftersom de blir mobbade av självutnämnda ”starka” kvinnor och oansvariga män, som använder stötande villkor och hävdar att en kvinna med självrespekt aldrig borde fråga sin partner om pengar eller andra materiella saker. Vad de inte förstår är att när en kvinna vägrar ta emot eller fråga sin partner om saker, vägrar att acceptera sin solarplexusenergi, börjar HAN förlora både pengar, möjligheter och respekt. Han börjar förlora motivation för framgång. Om kvinnan säger att hon inte behöver någonting, eller att det ”räcker med ett par skor” då är sannolikheten att hennes man kommer att vara framgångsrik liten, eftersom att han kommer sakna driften. Som ett resultat kan han bli ekonomiskt beroende av henne, ekonomiskt misslyckad eller hitta en annan kvinna som lyckligtvis accepterar vad han kan ge henne. Män är i naturen enkla och behöver inte mycket och så lever de också enkelt: vi har alla sett eller kan föreställa oss en klassisk ungkarlslya, nästan helt tom och ofta kal. Därför ingår det i kvinnans uppgift att lära sig hur man tar emot och frågar, vilket med andra ord motiverar mannen till framgång. Det är kvinnans ansvar att lära sig att lyckligtvis acceptera vad hennes man kan ge henne i form av pengar, presenter, tröst eller hjältedåd. Först efter att hon accepterat och visar sin uppskattning kan han växa och uppnå ännu mer.

4- Hjärtchakra (passiv hos män, aktiv hos kvinnor).
Ansvarar för kärlek, fred, förlåtande, medkänsla, vänskap, altruism, närhet.  Det maskulina tar, det feminina ger.

Kvinnor ger värme och kärlek och män tar emot det. Kvinnor gillar inte män som är alltför känsliga eftersom det gör dem obekväma. När en mans hjärtchakra blir alltför aktivt, och han tar över ansvaret över detta chakra och börjar att bara ge, blir kvinnan oförmögen att älska honom. Om en kvinna inte får utrymme att älska (att ge i känslor) kommer hon inte heller ha möjlighet att växa och fullgöra sin potential. Kärlek är mycket viktigare för det feminina, då hon växer och blommar när hon älskar. Det betyder inte att kvinnor ska ge sin kärlek och inte få något i gengäld. Män uttrycker sin kärlek de också, men de tenderar att göra det på sitt sätt, genom att använda sina aktiva energier, på rotchakra-nivå, genom att ge säkerhet, eller på solarplexus-nivå, genom att ge presenter eller tillfredsställa önskningar.

5- Halschakra (aktiv hos män, passiv hos kvinnor).
Ansvarar för kommunikation, självuttryck. Det maskulina ger, det feminina tar.

Kvinnor behöver självuttryck, precis som män, men för att båda ska kunna uttrycka sig måste båda också acceptera varandras uttrycksform. Kvinnan realiserar sig för det mesta genom kärlek och familjen (hjärtchakra). Medan mannen måste uttrycka sig i omvärlden. Detta är hans prioritet och så realiserar han sig genom halschakra. Även om han har en stor familj och ett hus som han tar hand om så kommer han inte vara glad och kommer aldrig att utvecklas som en person utan prestation. Nivån av halschakra är den nivå där en man får en stark önskan att skapa något unikt, att bli en hjälte, och i de flesta fall vill han göra det för en kvinnas skull. Det enda hon kan göra för att hjälpa honom, är att vara redo att acceptera och ta emot hans prestationer när han lägger fram dem, och visa sin tillit till hans styrka. Om en kvinna försöker att hjälpa sin man för mycket förlorar hon som resultat, eftersom ingen av dem kommer att kunna uppskatta, njuta och ta emot av den framgång som han uppnått, då båda är upptagna med egna ansträngningar.  Så om en kvinna vill att hennes man ska bli framgångsrik måste hon lära sig att älska på rätt sätt, eftersom det är hennes kärleksenergi som höjer mannens energi till det femte chakrat. Att en kvinna med sin energi kan hjälpa mannen att bli en framgångsrik person är ingen myt. Tyvärr kan hon också, helt omedvetet, använda sin energi till motsatsen och förstöra all framgång han byggt upp. För millionärer finns det t.o.m. kurser där man får lära sig hur man väljer rätt partner (oavsett sexuell läggning), som hjälper dig att växa och skapa tillsammans.

6- Tredje ögat chakra (passiv hos män, aktive hos kvinnor).
Ansvarar för intuition och fantasi. Det maskulina tar, det feminina ger.

I det ideala scenariot bör kvinnan vara den främsta personen till sin man, hennes intuition och visdom borde alltid vara på hans sida. Hon ska inte göra saker som han inte vill göra själv, utan att hon ska göra det han inte kan p.g.a. naturen: kvinnlig intuition och fantasi. När kvinnor uttrycker sina intuitiva känslor lyssnar ”smarta” män. Män analyserar fakta, men de kan inte argumentera med kvinnlig intuition. Med ”smarta” män menas män som känner sig realiserade och betydelsefulla i alla sina tre chakracenter och då råd från en kvinna inte upplevs som något negativt utan tvärtom, mannen och kvinnan samarbetar som ett team.

7- Kronchakra (aktiv hos både män och kvinnor).

Detta är det högsta chakrat och representerar vår förmåga att vara fullständigt anslutna andligt. Chakran fungerar lika för män och kvinnor: alla levande varelser är eviga själar och själen har inget kön.

Att ha en bra förbindelse med kvinnlig energi innebär att vara villig att ge utrymme och vårda sina idéer, relationer och oss själva.
Att ha en bra förbindelse med maskulin energi betyder att man vidtar åtgärder och följer upp! Det gäller båda kön.
När du balanserar maskulina och feminina kreativa energier och börjar välja vilken som ska användas i varje situation så kommer världen runt dig att förändras avsevärt. Allt handlar om dig. Du är den enda som räknas och när du medvetet börjar välja hur du skapar kommer du att uppleva frihet inom dig och livet blir allmänt lättare. Hur man balanserar sina chakran eller använder sina manliga/ kvinnliga energier på rätt sätt, tar jag upp mera detaljerat i mina privata sessioner.

<< Till del 2  

 

Anna Luik ICT coaching
Anna Luik

Success coach, Self Esteem coach and teacher in Law of Attraction. Min metod är en blandning av alla mina styrkor. Jag blandar NLP, LOA, neurovetenskap, filosofi, teologi, psykologi och kvantfysik.

Share this post