Maskulin och feminin energi

De mest grundläggande aspekterna i förhållanden är att förstå maskulin och feminin energi.
Jag pratar inte om kroppar som män och kvinnor i fysiska termer, utan jag hänvisar till karaktär och uttryck som representerar maskulin och feminin energi. Allt och alla innehåller både maskulina och feminina element. Man ska veta att i alla kvinnor finns latent alla kvaliteter som en man har och inom varje man en kvinnas. Det är så att det måste finnas en balans i dessa två krafter.

Låt oss säga att maskulin energi består av raka linjer och vinklar och feminin energi består av kurvor och virvlar. Det finns inga raka linjer och vinklar i kvinnlig energi och det finns inga kurvor och virvlar i maskulin energi. Feminin energi är också mycket energetisk och snabb. Maskulin energi är långsam och tråkig. Maskulin energi rymmer cirka 40 poäng energi och kvinnlig energi rymmer cirka 140 poäng energi (enkelt sagt). Feminin energi är mycket expansiv, mycket kreativ och mycket flytande. Feminin energi kan göra 25 saker på en och samma gång medan den virvlar runt i kurvor. Feminin energi har ett mycket större verksamhetsområde än maskulin. Det feminina arbetar med att skapa nya tankar, begrepp och idéer, inklusive fantasins arbete medan den maskulina energin säger “rak linje: gå från punkt A till punkt B till punkt C och tillbaka till punkt A”. Hon kommer med idéer, han förverkligar dem. Båda typerna av kreativ energi är absolut värdefulla för att få tillgång till balanserade skapelser.

Utan det feminina är maskulina uppe och agerar utan ordning eller orsak, vilket resulterar i kaos. Det kvinnliga ensam, å andra sidan, kommer endast reflektera och misslyckas med att faktiskt göra någonting, vilket resulterar i stagnation. Men när både det maskulina och det feminina samverkar, bäddar detta för framgång, vilket påpekar att både det feminina och det maskulina uppfyller varandra.

När ens maskulina och feminina kreativa energier är anpassade, balanserade och spelar bra tillsammans befinner man sig i den högre vibrationssfären. Där upplevs lätthet, skratt, gemenskap, medskapande, respekt, beundran, uppskattning och balans, till motsats från tävling, depression, skuld, att skylla på och känna sig som ett offer.

Kroppsformen som vi, kvinnor och män har här, är en indikator på att det finns vissa lektioner vi andligen vill lära oss. Vi har en stor uppgift i det här livet, den uppgift som vi valde åt oss själva. Kvinnor är här för att lära sig att ta emot energi från män på nivåerna av första, tredje och femte chakrat. Förutom att lära sig att ge tillbaka generöst på nivåerna av den andra, den fjärde och den sjätte chakran. Samma sak gäller män och deras aktiva/passiva chakran.

Män och kvinnor skapades för att utföra särskilda uppgifter som lämpar sig för deras underliggande natur. Därför bör en man behandla kvinnan som sin like, född att axla ett annat ansvar. Kvinnans förlåtande och milda natur skall aldrig ses som en svaghet, då detta ger näring till mannens framgång. Han skall respektera henne högt och alltid älska och värna om henne och därmed göra det möjligt för henne att bära sina bördor med större lätthet, då det är hon som skänker en synlig form åt det som först varit endast en tanke. Så mannens uppgift är en osviklig kärleksfull omsorg om hennes välbefinnande och hälsa och genom att skydda henne från all känslomässig och yttre skada. Detta är ett manligt ansvar.

En kvinna som respekteras och är älskad skall likaledes respektera, älska och erbjuda andlig och kroppslig förfriskning till sin partner och sålunda ge näring åt hans förmåga att ge av sig själv till henne. Den kvinna som inte uppmuntrar sin partner med sin omsorg, ömhet och kärlek berövar hans manliga ande viljan att kämpa mot de svårigheter han möter i den yttre världen. Han kommer då att söka tröst någon annanstans, hos män eller kvinnor, i drycker eller droger, eller genom att isolera sig i hemmet och inte vilja vara till gagn för vare sig sin partner eller sina barn. Därför har män och kvinnor ett likvärdigt ansvar att värna om varandra.

 

Anna Luik

Success coach, Self Esteem coach and teacher in Law of Attraction. Min metod är en blandning av alla mina styrkor. Jag blandar NLP, LOA, neurovetenskap, filosofi, teologi, psykologi och kvantfysik.

Share this post