Picture of Anna Luik

Anna Luik

Del 1 – Chakran och skillnaden mellan manliga och kvinnliga energier

Varje person har sju energipunkter längs med ryggraden, kallade för chakran. Det finns fler, mindre chakran (meridianer) än det, men dessa sju är de mest betydande. Dessa forntida “energihjul” är inte synliga för det blotta ögat, men de är oerhört kraftfulla och viktiga. En balans mellan de olika energihjulen hjälper dig att få energi och uppnå bättre fysiskt och mentalt välmående. 

 

 

Udda chakran är maskulina
Det första, tredje och femte chakrat är av maskulin energi. Denna fungerar genomträngande och sammandragande. Generellt representerar det första chakrat stabilitet/jordande, det tredje chakrat handling/kraft, och det femte syfte/uttryck.

Jämna chakran är feminina
Det andra, fjärde och sjätte chakrat är av feminin energi. Denna fungerar mottagande och expanderande. Generellt representerar det andra chakrat intimitet/ kreativitet, det fjärde chakrat kärlek/medlidande/mildhet/tålamod, och det sjätte chakrat insikt/intuition.

Det sjunde chakrat
Det högsta och sjunde chakrat, är ett gemensamt och utan energimässigt kön. Sammanfattningsvis är alltså tre chakran kvinnligt aktiva, tre chakran manligt aktiva, och en gemensamt aktiv.

Chakran är i ett ständigt rotationsläge. Det är därför de kallas “chakras”, som i sanskrit betyder “hjul”. Det är deras roterande som drar in eller ger energi, beroende på riktning och rotation. Skillnaden i hur chakran roterar ger dem en unik kvalité, och beror av om personen är en man eller en kvinna. Det är skillnad mellan manliga och kvinnliga energier. Det att det finns en skillnad i energierna skapar ingen konflikt utan de kompletterar varandra och hjälper till i skapande processer, precis som i naturen. När manlig och kvinnlig energi kompletterar varandra uppnås stora höjder inom vilket område som helst.

Den kvinnliga energin (elektroner) roterar motsols medan manliga energin (protoner) roterar medsols.

Feminin energi, motsols Maskulin energi, medsols
 

 

På både den energetiska och fysiska nivån är män mer närvarande i de maskulina chakrana, medan kvinnor är mer närvarande i sina feminina chakra. Som ett resultat är män i allmänhet mer jordade och kraftorienterade, mer målmedvetna och i sitt uttryck, mera logiska och raka. Kvinnor är mer bekväma med intimitet, medkänsla och intuition, även kallat ”kvinnans intuition”. Detta är självklart en generalisering, men i väst är kulturen som helhet maskulin vilket gör att kvinnor ofta dras bort ifrån sina naturliga, feminina tendenser.

  Till del 2 >>

 

 

Anna Luik ICT coaching
Anna Luik

Success coach, Self Esteem coach and teacher in Law of Attraction. Min metod är en blandning av alla mina styrkor. Jag blandar NLP, LOA, neurovetenskap, filosofi, teologi, psykologi och kvantfysik.

Share this post