Picture of Anna Luik

Anna Luik

Vad är emotionell intelligens (EQ)?

Emotionell intelligens är förmågan att vara medveten om, kontrollera och uttrycka sina känslor och att hantera interpersonliga relationer på ett förnuftigt och empatiskt sätt.
Att kunna känna igen, förstå och hantera våra egna känslor, samt att känna igen, förstå och påverka andras känslor.

Emotionell intelligens är inte bara bra för din relation utan är bra för alla dina relationer och alla omkring dig! Om du har en ledande position då är det nästa avgörandeför din framgång. Personer med låg emotionell intelligens blir sällan goda ledare, livspartners eller vänner.

Emotionell intelligens är inte det enda som betyder något om du vill bygga framgångsrika relationer, men är en av de sakerna som avgör.

Erfarenhet, IQ och tekniska färdigheter är viktiga men emotionell intelligens blir en av de viktigaste egenskaperna för framgång i affärer.
Emotionell intelligens hjälper oss att hantera stress som är avgörande för förbättrat samarbete, lagarbete och relationer.

Studier har funnit att 67% av alla kunskapsbaserade kompetenser som ansågs nödvändiga för hög prestanda var relaterade till emotionell intelligens.

Det upptäcktes också att emotionell intelligens betydde dubbelt så mycket som teknisk kunskap eller IQ för denna höga prestanda.

En studie testade 186 chefer på emotionell intelligens och jämförde sina poäng med företagets lönsamhet; ledare som fick högre känslomässig intelligens visade sig också vara mycket mera lönsamma.

Emotionellt intelligenta människor är en tillgång till en arbetsplats eftersom de: lyckas hantera svåra situationer, kan uttrycka sig tydligt, får respekt av andra, har förmåga att påverka andra människor, hanterar bättre stress.

Låg känslomässig intelligens kan påverka arbetsplatsen negativt eftersom personen med låg EQ har tendenser att:

1. Skylla på andra.
2. Använda offer mentalitet: ”Om bara han / hon skulle göra det. . .”
3. Oförmåga att höra kritisk feedback.
4. Dela med sig åsikter som inte uppskattas.
5. Använda passiv, aggressiv eller passiv-aggressiv kommunikation.
6. Ledare som inte lyssnar och ”lever” i en annan värld än sina anställda.

Lyckligtvis kan man utveckla emotionell intelligens. Till skillnad från din IQ kan din emotionella intelligens höjas genom utbildning och ansträngning. Du kan bokstavligen träna dig själv att bli mer känslomässigt intelligent. Vissa människor föds emotionellt intelligenta, andra måste lära sig denna viktiga uppsättning av färdigheter. Detta innebär att du kan förbättra din förmåga och bygga framgångsrika relationer.

Självmedvetenhet är kanske den viktigaste komponenten inom emotionella intelligensen. Vi tenderar ha en mycket felaktig åsikt om oss själva. Vi kan se igenom de människor vi känner väl, men vi har mycket svårt att se oss själva. Vi lurar oss och vi är väldigt lätta att luras.

Självmedvetenhet ger en grund för att förstå dina känslor och dig själv. När du saknar självmedvetenhet är din uppfattning om verkligheten förvrängd. Och då kan du inte fatta effektiva beslut i dina relationer, eftersom du inte har en grund för verkligheten att arbeta utifrån.

Självmedvetenhet inkluderar medvetenhet om dina känslor. Detta inkluderar att känna igen sina triggers, för både dina positiva och negativa känslor.

När du känner igen dina triggers har du mycket mera kontroll över dina känslor. Du kan mentalt framkalla och upplever trevliga känslor mycket oftare än negativa känslor. Låter du dina känslor bestämma över dig och ta beslut över dina handlingar och liv, kommer du uppleva missförstånd med människorna runt omkring dig, och det kommer att förhindra dig från att ha djupa och långvariga relationer med andra, vilket är grunden till framgång.

Anna Luik ICT coaching
Anna Luik

Success coach, Self Esteem coach and teacher in Law of Attraction. Min metod är en blandning av alla mina styrkor. Jag blandar NLP, LOA, neurovetenskap, filosofi, teologi, psykologi och kvantfysik.

Share this post