Tony Berglund. Föreläsare, författare och regissör

Tack vare coaching från Anna har jag lyckats bearbeta en låsning jag burit med mig i hela mitt liv och som har hindrat mig från att utveckla min fulla potential. Samtalen har dessutom hjälpt mig att utveckla en djupare förståelse för dem mentala verktyg jag kan använda för att skapa ett liv utifrån min egen önskan.

user