Rita – IT branschen

Förr upplevde jag svårigheter i vissa situationer i relationer både på jobbet och i privata livet, jag hanterade situationer från en negativ grund, detta ledde till en ond spiral som var svår att ta sig ur och påverkade mitt liv negativt.
Efter att jag gick programmet ”Ha en relation du vill ha” med fantastisk coachning av Anna började saker förändras.
Mitt nya positiva tankesätt har resulterat till önskvärda förändringar i både mitt arbetsliv (jag fick befordran), privatliv (på och av förhållande stabiliserades) och mitt välmående (jag är mycket gladare). Jag mår bra och ser saker på ett annat sätt!
Kursmaterialet, meditationer och övningarna gav flera AHAupplevelse, förändrade mitt tankesätt och sätt att reagera på vissa situationer. Och jag har med mig nya kunskapen dagligen och gör mig påmind om det.
Samtalen med Anna, kursprogrammet, var något jag såg fram emot varje vecka!
Tack Anna Luik för coachningen och ditt program, det är något jag kommer att ha med mig livet ut och en bättre investering i sig själv finns inte!

user