Petra

Jag hade ett mål jag väldigt gärna ville uppnå. Men tiden gick och jag hittade på alla möjliga ursäkter till varför jag inte hade tid att göra det jag behövde göra för att nå hela vägen fram. Delmål som inte borde vara så svåra att ta tag i kändes näst intill oöverstigliga och jag tvivlade mycket på mig själv. Då insåg jag att jag hade problem. Med Annas insiktsfulla hjälp har jag lyckats ta mig förbi mina inre hinder och föreställningar om mig själv och vad jag kan och inte kan. Efter varje session kände jag mig upplyft och full av vilja att jobba med de uppgifter jag behövde göra för att med självförtroende ta mig till målet. Tack vare sessionerna fick jag flera aha-upplevelser och de steg jag behövde ta kändes plötsligt helt överkomliga. Efter bara några få sessioner hade jag plötsligt uppnått det mål jag satt upp. Det tog mig ca 3 månader.
Jag är fortfarande förundrad över att jag lyckades. Det jag lärt mig under sessionerna kommer jag att ha glädje av resten av livet!
Jag tror på coaching därför att jag fått aha-upplevelser, känt mig energifylld, motiverad och sett resultat. Jag har uppnått saker jag inte trodde att jag kunde uppnå och jobbat mig igenom för mig svåra situationer. Det har inte alltid varit bara behagligt att göra jobbet. Att komma till självinsikt, att ta sig igenom sviktande självkänsla och ångest kan vara både jobbigt och smärtsamt. Men belöningen när jag lyckats har alltid varit värt det!

user