Nelly

Det största värdet av vårt samarbete för mig är möjligheten att se på en svår situation från en ny vinkel. Det hjälpte mig mycket att Anna uppmärksammade mig på detaljer som jag själv inte lade märke till.
Jag kom med en specifik begäran – ekonomisk (karriär) tillväxt. Jag förstod vilka åtgärder jag behövde vidta för att min inkomst skulle växa, och jag insåg att det inte var svårt. Men jag förstod inte sitt tillstånd – depression, apati, irritation, missnöje med sig själv. Dessa känslor hindrade mig från att helt enkelt ta och göra vad jag ville. I det här tillståndet fryser allt inuti, och jag gör ingenting, medan jag känner konstant trötthet, har jag ingen energi för träning, hobbyer, vänner eller jobbet.

Efter våra samtal började jag inse att min önskan om “tillväxt” inte var helt uppriktig. Den uppstår bara när jag jämför mig med vänners framgångar eller med mig själv i det förflutna, där jag tjänade mer. Därmed blev jag av med min begränsade tro att pengar är lika med framgång, och med det försvann också min oro över detta. Jag slappnade av och märkte att jag nu läser mer, tittar på film, tränar, organiserar träffar med vänner och gör kreativt arbete. Inkomsten ökade också något, med 7-10%, men viktigast av allt mitt emotionella tillstånd förändrades, mängden av stress minskade kraftigt, energi och glädje dök upp..
Jag klarar av att stanna i detta tillstånd ganska länge. För mig betyder det att den grundläggande världsbilden har förändrats, jag har identifierat en attityd som jag inte uppmärksammat tidigare och tänkt om den igen.
Den största skillnaden mot att arbeta med min psykolog är koncentrationen på en specifik situation, snarare än att arbeta med känslor. Och en ganska hög kommunikationstempo.

user