Picture of Anna Luik

Anna Luik

NLP och Relationer

NLP och Relationer - Dr. Richard Bandler
Med Dr. Richard Bandler i London

Co- grundare till NLP, Dr Richard Bandler, i grund och botten sysslade med matematik, logik och vetenskap och det var bara en slump att han blev Intresserad av psykologi (han hyrde rum hos en psykolog, var nyfiken och gillade att läsa).
När han läste genom de flesta böcker inom psykologi blev han förbluffad över faktumet att inga av dessa böcker lärde hur man läker patienten. Det kunde handla om allt möjligt, men aldrig om hur man skulle hjälpa alla dessa patienter eller hur man skulle få dem ur depressionen. Det fanns bara en bok som hade lösningar och det var bok om läkemedel. Men trots att så många människor åt dessa piller var de fortfarande deprimerade.
Så Dr. Bandler blev intresserad och började undersöka ämnet djupare, han ville veta hur man kunde hjälpa patienter. Och hitta lätta lösningar till svåra saker.

Long story short- han hittade undantag. Mycket kända för sin tid i USA: psykoterapeut Virginia Satir och doktor i medicinsk vetenskap, psykologen Milton Erickson, båda hade hög procent av framgång bland sina patienter.
Bandler erbjöd sig att åka runt med Verginia så han kunde följa hennes sessioner med sina patienter och under tiden ”modella”, ta fram undermedveten process hon använde- hennes sätt att jobba och prata med patienter. Senare gjorde han samma sak med Milton Erickson. Bandler studerade honom och hans processer och presenterade detta vidare inom NLP.

Grovt sagt satte detta grunden för NLP- Neuro Lingvistisk Programmering och alla som är bekanta med NLP känner säkert till termen ”Milton Model”.

Vad är NLP?
– NLP studerar mänsklig förträfflighet – den ultimata vägen.
– Neuro -står för studiet av sinnet, hjärnan och nervsystemet.
– Lingvistisk- står för hur vårt språk skapar våra interna processer.
– Programmering- kopplar samman hur vi skapar eller programmerar våran verklighet genom dessa processer.

NLP studerar också:
– Människor och hur de uppfattar verkligheten.
– Hur människor behandlar information om världen omkring dem.
– Manualen eller psykologin om hur vi fungerar som människor.
– Människans förträfflighet – hur människor gör det de gör bra.

Engelska ”modelling” inom NLP tar fram en undermedveten process som är recept som personen följer för att framkalla tankar, känslor och beteende. Genom att bli medveten om dessa processer, kan personen medvetet förbättra eller ändra på dem.
Dr. Bandler tog vidare detta till andra områden utanför psykologin: tex jag har sett hur han ”modellade” 4 olika framgångsrika personer: 1 var dubbel världsmästare inom friidrott, 1 mycket känd senior skådespelare, 1 miljonäraffärsman, 1 framgångsrik kedjerestaurangägare. Han intervjuade 1 i taget och ställde specifika frågor för att få fram deras inre strategier som förde de till framgång, när de svarade blev de ofta själva överraskade över hur de har programmerat sig själva för framgång eller ibland för misslyckande.

Dr. Bandler har gjort liknande intervjuer, 100talas, med människor som gått genom fruktansvärt jobbiga situationer, men klarat sig tack vare sina mentala inställningar och mycket av det har han tagit till sina undervisningar och böcker.

Så det är det NLP bygger på. Man studerar människans förträfflighet. Och man kan applicera det på olika område i livet. NLP används och är populärt bland logopeder, fobi behandling, inom KBT, hypnoterapi osv.
Därifrån har det utvecklats vidare- de som lärde sig ”modelling” har tagit det till sport där det används inom coaching.
Det är mycket populärt i affärsvärlden, marknadsföring, media, och givetvis inom relationer. NLP ”forskar” om vad som fungerar, vilka metoder är effektiva och vad som ger resultat. Och ofta det som fungerar är inte vad människor har blivit lärda att tro eller vill tro på.

Vi är inte födda med dåliga vanor och vi föddes inte med färdigheter heller. Vi föddes inte med vår tro och övertygelse- vi lärde oss allt detta, precis som vi lärde oss att gå. Även våra rädslor är inlärda. Och med NLP kan du ändra på hur du tänker, känner och beter dig.
Du får ta det du gör- både på insida av ditt sinne och i verkliga världen, och omprogrammera detta, så du kan göra kraftfulla förändringar.
NLP är inget som du kan lära bara genom att läsa om det eller prata om det, du lär NLP genom att praktisera.

I mitt fall har jag studerat framgång inom områden som har alltid intresserat mig: människans sinne, vem vi är, relationer, kommunikation, det maskulina och feminina.

Förutom att jag har tagit 2gg Master inom NLP (en hos DR. Bandler i London) och praktiserat måååånga timmar, har jag bl. a. studerat och ”modellat” 5 mest framgångsrika relationscoacher i väst (ingen av dem är svensk) och dragit fram deras strategier och kunskap som jag sedan använt för att bygga mitt eget program för kvinnor. Det har tagit mycket tid-år, energi, ekonomiska resurser, för det är inte gratis att ha tillgång till dessa personer, deras erfarenhet och kunskap. Men processen var mycket tillfredställande och mina kunder som gått och går programmet är nöjda och får resultat.

Vad som är unikt med mitt program “Ha en relation du vill ha” är att kvinnan får ett paket som ska tackla hennes “problem” från alla håll, den sätter en grund för henne, och den grunden behöver man oavsett om hon ska bygga vidare mot relationer eller ekonomisk framgång, den är samma.

Jag fokuserar i första hand på relationer och kärlek.
Inte för att folk tror att kärlek inte är viktigt. De svälter för det; de tittar på oändliga mängder av filmer om kärlekshistorier, läser och skriver böcker och smöriga romaner om kärlek, de lyssnar på hundratals låtar om kärlek – men knappast tror någon att det finns något som behöver läras om kärlek. Ändå har så många problem inom det områden.
Utan att lära sig om kärlek kommer man knappast hitta ro eller njutning i sin vardag.
Kärlek är en aktiv kraft i människan; en kraft som bryter igenom de murar som skiljer människan från hennes medmänniskor, som förenar henne med andra; kärlek får henne att övervinna känslan av isolering, den ger tillåtelse att vara sig själv, att behålla sin integritet. I kärlek uppstår paradoxen att två varelser blir en och ändå förblir två. Kärlek är en aktivitet, inte en passiv affekt; det är ett “stå i”, inte ett “falla för”. På det mest generella sättet kan kärlekens aktiva karaktär beskrivas genom att säga att kärlek i första hand är att ge, inte att ta emot.

“NLP may be the most powerful vehicle for change in existence…” – Modern Psychology

“NLP has untapped potential for treating individual problems….It has metamorphosed into an all-purpose self-improvement program and technology.” – Time Magazine

“NLP could be the most important synthesis of knowledge about human communication to emerge since the sixties.” – Science Digest

“NLP cannot be dismissed as just another hustle. Its theoretical underpinnings represent an ambitious attempt to codify and synthesize the insights of linguistics, body language and the study of communication systems.” – Psychology Today

“(NLP) does offer the potential for making changes without the usual agony that accompanies these phenomena…Thus it affords the opportunity to gain flexibility, creativity and greater freedom of action than most of us now know…” – Training and Development Journal

“. . . real estate brokers and salespeople use Neuro-Linguistics to enhance their communication skills and provide them with more choices when working in a difficult situation. . . it shows how we make sense of the world around us and communicate.” – Real Estate Today

Anna Luik ICT coaching
Anna Luik

Success coach, Self Esteem coach and teacher in Law of Attraction. Min metod är en blandning av alla mina styrkor. Jag blandar NLP, LOA, neurovetenskap, filosofi, teologi, psykologi och kvantfysik.

Share this post