IQ vs EQ

Psykologer världen runt är överens om att bland de olika ingredienserna för framgång står IQ (kognitiv intelligens) för ungefär 10 % och resten beror på allt annat – inklusive EQ (emotionell intelligens).
Undersökningar har visat att personer med hög EQ och genomsnittligt IQ överträffar de med betydligt högre IQ i nästan 75 procent av fallen så vi kan dra slutsatsen om att IQ är otroligt viktig för framgång.
Om emotionell intelligens är så viktig kanske du undrar, kan den läras in eller förstärkas? Enligt en meta-analys som tittade på resultaten av sociala och känslomässigt lärande program är svaret på den frågan ett otvetydigt ja. Det här självutveckling kommer in. 

IQ utan EQ är fortfarande bra. Det går att komma långt med hög IQ, men man kommer aldrig få förståelse för saker och livet. Med högre EQ kan man utan tvekan komma längre, eftersom genom att utveckla den kommer person får tillgång till det delar av omedvetna som är ansvariga för ens känslor och beteende, och mycket forskning inom området har bevisat detta.

EQ ansvarar för den delen som ger dig möjligheten att lyfta upp ”slöjan”, ger en möjlighet att se på saker med klarare blick, från ett annat håll, ett annat perspektiv.  
Utan utvecklad EQ förblir en i mörkret. Utan att förstå sig själv kommer man aldrig förstå världen eller sin omgivning. Frågor som varför och hur kommer jaga en i evighet. Stress och depressioner avlöser varandra, ångest, ilska, minskad livslust och känslan av att vara vilsen omger en ofta.

IQ kan stå för ett bra minne, räkning och logik men aldrig för förståelse. Jag har träffat människor med mycket hög IQ, de kunde så mycket om så mycket, men förstod aldrig innebörden av de ord de hade framför sig. Som blinda stirrade de på skatten utan att se vad som var framför dem.

Personen med låg EQ kan inte hantera sina känslor, hen tycker att det är omöjligt att styra sina känslor så känslor styr personen. Hen är beroende av andras åsikter och godkännande, är lätt att manipulera, lätt att skrämma och utnyttja, till skillnad från en person med högt EQ om styr sina känslor själv, eller förstår åtminstone känslornas ursprung, deras betydelse och användning.
Personer med låg emotionell intelligens vill och förväntar sig att andra ska ändras eller förbättras. De väntar hela livet på att mirakel ska inträffa, de väntar och väntar och missar hela livet.

Vill man ha förbättringar i livet då måste man lära sig om EQ och hur man utvecklar den. Där ligger personlig lycka dessutom, för bakom förståelse för sig själv ligger oftast känslan av frihet och lättnad över livet i sin helhet och det om något är värt guldet.

Anna Luik

Success coach, Self Esteem coach and teacher in Law of Attraction. Min metod är en blandning av alla mina styrkor. Jag blandar NLP, LOA, neurovetenskap, filosofi, teologi, psykologi och kvantfysik.

Share this post