Din kraft är inom dig

För att kunna manifestera något du vill i livet måste du tala, tänka och känna samma sak.  Om du talar och tänker en sak men känner något helt annat, kommer du manifestera det du känner. Därför manifesterar man långsamt, eller för det mesta ingenting när man bara använder affirmationer eller böner. Varför manifesteras det man känner? För att känslorna är din attraktionspunkt, din magnet, din guide, din vibration.  Och man har bara tillgång till saker och upplevelser som vibrerar på samma frekvenser som en själv.

Vi kan alltid känna men kanske inte alltid vet varifrån känslan kommer, eller vad man ska göra med den. Oavsett vad så känner man alltid något, och det man känner, attraherar man, inte det man tänker! Du kan börja tänka annorlunda och med det känna annorlunda men om dina övertygelser sitter djupt inne där du inte ens kan lokalisera dem (om dina övertygelser har blivit en del av din personlighet) blir det nästan omöjligt att ändra känslan på egen hand.  

Vibration uppstår ur det du känner, det du känner på riktigt, omedvetet gentemot specifikt ämne eller mål. Så tex om du känner dig ovärdig men ditt mål är rikedom, kommer du matcha med allt som ska bekräfta känslan ovärdig, istället för rikedom.
Denna del är svåraste för människorna att ta till sig.
Bara de som överkommer den barriären finner sanna lyckan och friheten. Kort sagt: man ska kunna känna vad man vill innan man ser det materialiseras, och det kräver stark vilja.

Eftersom vi är energetiska varelser och allt i universum består av energi (bara 0,00001 % är materia, det vi ser och känner med våra sinnen) så kan vi faktiskt styra materia genom att styra våra energier och vibrationer. När man har tagit till sig kunskapen och börjar leva efter den då har man lärt sig hemligheten om hur man bemästrar sig själv och andra.
Självutveckling är vägen dit. Det är där alla svar ligger. I utvecklingen av självet, genom granskning av sina tro om livet, sig själv, människor osv och expandera sitt medvetande.
Jag har sett hur människor har manifesterat det de önskat och drömt om,  genom att helt enkelt ändra på sina uppfattningar och övertygelser.

Universums språk är matematik, det är neutralt. Det finns inga misstag eller slump utan allt har sina lagar och regler.

Du kan vara en del av det hela, en del av universum med dessa lagar och oändliga resurser och vara lycklig, eller leva i den konstgjorda världen där man blir styrd och tillsagd av andra vad man ska tänka och känna, där känslor anses som sanning och inte som ett verktyg.
Det är så människor förlorar sin makt. När du blir styrd av andra börjar du känna något som inte är ditt och tyvärr kommer du att uppleva konsekvensen av det.

Så ta din kraft tillbaka genom att lära känna dig, dina tankar och dina känslor! Du väntar på dig!

Anna Luik

Success coach, Self Esteem coach and teacher in Law of Attraction. Min metod är en blandning av alla mina styrkor. Jag blandar NLP, LOA, neurovetenskap, filosofi, teologi, psykologi och kvantfysik.

Share this post