GM-M1-L2-Skillnaden mellan att vilja ha och behöva en man