Picture of Anna Luik

Anna Luik

Självuppgivelse i relationer

Din olyckliga förhållande handlar inte mycket om vilken partner du väljer. Det handlar om personen du tar med dig. Och det är du.

Du tar med dig dina problem från relation till relation, vilket innebär att du kommer att återskapa olyckliga omständigheter med någon annan. Och det största problemet vi alla tar med – det som kan och kommer att förstöra din relation – är självuppgivelse.  

Självuppgivelse är det som händer när du gör någon annan ansvarig för dina känslor men framförallt känslan av självvärde. Du söker i princip till någon utanför dig för att ta bort dina obekväma känslor och få dig att känna okej.

Vi är alla benägna till detta och det börjar i barndomen. Du kom in i livet och förväntade dig att bli älskad. Men om dina föräldrar eller vårdgivare inte visste hur man älskar eller såg vem du är i sin helhet, så hände det en av två saker: 

    1- Du insåg att dessa människor inte visste hur de skulle älska dig. Du förstod att de bara var begränsade i sin förmåga, och du visste att detta inte berodde på dig.  Du var medveten om att huruvida någon älskade dig eller inte, tog hand om dig eller inte, så speglade det inte ditt värde. Du var säker på dig själv, även under avslag och motgångar.

Mer än troligt inträffade dock detta inte. Istället, som de flesta av oss:

    2- Du kom fram till att det måste vara något fel med dig. Och så börjar vi söka efter kärlek och acceptans.

Även om du hade väldigt kärleksfulla föräldrar upplevde du en del smärta. Vi alla upplevde det, eftersom ingen människa kan ge oss 100% kärlek hela tiden.
Och om du, när du inte kände kärleken, bestämde dig för att det var något fel på dig, började du känna väldigt obekväma känslor som: depression, ångest, tomhet och ilska. Väldigt stora känslor för en liten kropp.
Då växte du upp och upptäckte något fantastiskt som kallas romantisk kärlek. “Aha!” Tänkte lilla dig, “DEN här personen kommer att ge mig den kärlek jag inte fick.”
När du letar efter perfekta partnern, letar du i verkligheten efter någon som kan ge dig den kärleken din förälder aldrig kunde ge. Du tror att om du bara kunde få din partner ge dig denna kärlek, skulle du för alltid känna dig bra. 

Och denna tro gör att du uppför dig på ett destruktivt sätt.

Eftersom du har själv övergivit och abdikerat personligt ansvar för dina känslor känner du en brådska att se till att din partner ger dig det du inte ger dig själv.
Så du kontrollerar, och inte alltid på det sätt du kanske tänker att kontroll ser ut. Kontroll kan dyka upp i form av att vara alltför trevlig och tillmötesgående, eller att vara hagalen och hypervaksam. Du kan kontrollera genom att vara alltför kompatibel och omhändertagande.
I vart och ett av dessa fall försöker du se till att den andra personen inte avvisar dig. Du tror att genom att göra alla dessa saker, kommer du inte att uppleva alla känslor som följer med tron om att du inte är älskvärd.

Du attraherar saker till sitt liv utifrån självuppgivelse och självkärlek.

Därför, i ett problematiskt förhållande BÅDE personer har oläkt självuppgivelse, och deras problem är utanför kontroll – på Båda sidor. När de försöker få kärlek och undviker smärta, kommer båda parter engagera sig i en mängd av olika kontrollbeteenden som oundvikligen kan leda till bråk, missförstånd och otroget.

När en partner försöker få kärlek från den andra, framstår den som behövande, vilket skapar större distans mellan personerna och skapar ännu mer ångest, tomhet och ilska.
Så det är väldigt viktigt att lära sig att skapa sin egen känsla av värde snarare än att ge den makten till din partner.

När du gör din partner ansvarig över vad du känner, kommer du att “drar ner” din partner. Du kommer att lägga en omöjlig börda på dem: att ta bort alla dina obekväma känslor. Som ett resultat kommer de att känna sig pressade, kvävande och kontrollerade.

Och även om din partner försöker att älska dig, finns det inget utrymme för kärleken att landa. För om du inte älskar dig själv först, kommer du inte att kunna ta emot någon annans kärlek till fullo heller. Du kommer inte kunna känna dig värd kärleken du så mycket längtar efter. 

Din kärlek till dig själv ger grunden för andras kärlek att landa i ditt hjärta och själ. Vi kan inte få kontakt med andra när vi är frånkopplade från oss själva. Och vi kan inte dela kärlek med andra när vi inte älskar oss själva.

Men när du inser att du är den enda personen som verkligen kan få dig att må bra, välkomnar du möjligheten att ta ansvar för dina känslor. Du gör det till ditt jobb att må bra, vilket i sin tur lättar trycket på din partner från att göra allt rätt.

Som om magi har involverats, börjar dina långvariga problem tina iväg, när ditt behov av kontroll försvinner.

 

Anna Luik ICT coaching
Anna Luik

Success coach, Self Esteem coach and teacher in Law of Attraction. Min metod är en blandning av alla mina styrkor. Jag blandar NLP, LOA, neurovetenskap, filosofi, teologi, psykologi och kvantfysik.

Share this post