Om du inte hittar passande tider maila hello@annaluik.com med några förslag på vilka dagar och tider du är tillgänglig för mötet.

Under vårt kommande 30-minuters samtal kommer vi att ha möjlighet att lära känna varandra och diskutera hur min coaching kan vara till stöd för dig. Vi kommer att utforska dina mål och önskemål för att skapa en individuell plan som passar just dina behov.

Under mötet kommer du:

  • Dela med dig av dina utmaningar och mål.
  • Få en tydlig förståelse för hur jag kan stödja dig.
  • Utforska coachingprocessen och hur den kan gynna din personliga utveckling.
  • Ha utrymme för att ställa frågor och diskutera förväntningarna.

Detta är en möjlighet för dig att känna av kemin och hur vi kan skapa en meningsfull och framgångsrik samarbetsrelation. Ser fram emot att träffa dig och ta de första stegen mot dina mål!

Coaching säljs i paket 10 eller 13-sessioner

Coaching- jobbar med långsiktiga och djupa förändringar med inrearbetet som fokus.
Coaching syftar till att låsa upp en persons potential för att maximera deras egen prestation.

En coach agerar som en partner som med frågor och tekniker främjar självreflektion och insikter hos klienten. De arbetar med klienten för att identifiera mål, utveckla strategier och skapa en handlingsplan. Fokus är på framtiden och vad klienten kan åstadkomma. Det handlar om personlig utveckling och att uppnå specifika, självdefinierade mål.

Coachens roll är att vara ett stöd vid förändring, genom att uppmuntra och utmana klienten att tänka annorlunda hittar klienten egna svar och lär sig ta ansvar över sina handlingar. Coach är tränare i medvetenhet.