När du behöver lösa specifika problem eller utmaningar.

Rådgivning kommer fokusera sig på lösningar, rekommendationer eller riktlinjer som oftast berör nuvarande problem, situationer eller beslut. Det kan också inkludera att ge klienten de verktyg eller kunskaper de behöver för att hantera specifika situationer.

I en rådgivnings- eller konsultationsroll är jag relationsexpert som förser klienten med de svar eller den vägledning de behöver för att ta itu med ett problem eller förbättra en situation.

I mina sessioner som relationsrådgivare tar vi 90 minuter att dyka in i din nuvarande situation. Vi börjar med att du berättar om det som trycker på, dina utmaningar och känslor kring det. Tillsammans utforskar vi nya sätt att se på saken. Jag ger dig olika perspektiv, inte bara för att vidga din syn utan för att du ska hitta den väg som känns rätt för dig.

Mitt jobb är också att ge dig en klar bild av hur dina val och handlingar påverkar dig och din framtid och visa dig vilka lösningar som finns. Jag visar dig vilka verktyg och tekniker som finns därute, även de som kanske verkar lite udda vid första anblicken men som faktiskt funkar.Det här är din tid, det är mer än bara en session; det är en resa mot insikt, förståelse och, förhoppningsvis, lite läkning längs vägen.